February 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2
Groundhog Day
Birthdays: waynemattz12 (40)
3
4 5
Birthdays: boxylady (47), Rina (33)
6
Birthdays: brandina (28)
7 8
Birthdays: rfd452002 (37)
9
Birthdays: Phillidae (34)
10
Birthdays: leftyjrb (29)
11 12
Lincoln's Birthday
13
Birthdays: DJ JC (41)
14
Valentine's Day
Birthdays: Benyi (40)
15 16 17
18
Birthdays: aholinka (56)
19
Birthdays: lnw91 (22)
20 21 22
Washington's Birthday
23
Birthdays: tc84 (34), Daantje (27)
24
25 26 27 28
« Jan 2018     Mar 2018 »