November 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2
3 4 5
Birthdays: Karebear (24)
6 7 8 9
10 11
Veterans Day
12
Birthdays: celtic_ Jen (31)
13 14 15 16
Birthdays: Celtic Eagle
17 18
Birthdays: KILARNEY06
19
Birthdays: Flora (29), vanity (34)
20
Birthdays: Romic (23)
21
Thanksgiving
22 23
24 25
Birthdays: dragonflyshy (55)
26 27 28 29 30
Birthdays: Rindt213 (35)
« Oct 2019     Dec 2019 »