November 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3
4 5
Birthdays: Karebear (23)
6 7 8 9 10
11
Veterans Day
12
Birthdays: celtic_ Jen (30)
13 14 15 16
Birthdays: Celtic Eagle
17
18
Birthdays: KILARNEY06
19
Birthdays: Flora (28), vanity (33)
20
Birthdays: Romic (22)
21 22
Thanksgiving
23 24
25
Birthdays: dragonflyshy (54)
26 27 28 29 30
Birthdays: Rindt213 (34)
« Oct 2018     Dec 2018 »